Follow Us On

Svenska Skogsplantor minskar CO2- utsläpp med mer än 500 ton

Under hösten 2018 installerade Svenska Skogsplantor, som är en del av Sveaskog, tolv pelletseldade värmepannor i Vibytorp och Trekanten. Nu värms växande skogsplantor med hjälp av nära koldioxidneutral bioenergi från pellets vilket minimerar koldioxidutsläppen från anläggningarna till nästan noll.

Veosol har levererat, monterat och startat pelletsvärmelösningen. Ovan text är ett inledningen till en artikel i tidningen Bioenergi. Läs hela artikeln som pdf här.