Follow Us On

ROT-avdrag för värmesystem 2016

Alla som uppfyller kraven för ROT-avdrag och äger sitt eget boende kan fortfarande få upp till 50’000 kronor i ROT-avdrag per person och år men procentsatsen är sänkt från 50% av arbetskostnaden till 30%.Skattereduktionen som utgår gäller endast arbetskostnad och inte materialet som åtgår. För att förenkla har skatteverket tagit fram fördelaktiga schabloner för installation av värmesystem.
Schablonsatser är som följande, vid installation av:
Gas, el, olje- eller pelletspannor, 24% av den totala kostnaden.
Vedpannor inklusive ackumulatortankar, 28% av den totala kostnaden.
För solfångare och hela system inklusive solfångare, 30% av den totala kostnaden.

Två exempel:
Exempel 1: ny pelletspanna med bulk-förråd total kostnad inkl arbete: 120’000:-

Arbetskostnad enligt schablon 24%: 28’800:-
Rotavdrag om 30% arbetskostnaden: 8’640:-
Total kostnad efter ROT-avdrag: 111’360:-

Exempel 2: ny pelletspanna med solfångare total kostnad inkl arbete: 170’000:-

Arbetskostnad enligt schablon 30%: 51’000:-
Rotavdrag om 30% arbetskostnaden: 15’300:-
Total kostnad efter ROT-avdrag: 154’700:-

Observera att ovan priser endast är att se som exempel, ej kostnadsförslag eller offerter. Är Du intresserad av ett kostnadsförslag eller en offert kontakta oss genom att klicka här.

Schablonkostnaden är en rekommendation från Skatteverket och inte tvingande, d.v.s. om arbetet uppgår till mer än schablonen är det mer fördelaktigt att frångå schablonen.