Follow Us On

Problem med våra webbformulär

På grund av ett problem med kopplingar på vår hemsida, har felanmälningar och pelletsbeställningar ej fungerat på senare tid. Problemet är nu löst (sedan 15/3) och formulären fungerar som de ska.

Misstänker ni att ni tillhör de som drabbats under perioden? Kontakta oss på telefon 019-280350