Follow Us On
Lantbruk

Åsens säteri

SYNERGIEFFEKTER FÖR HELA GÅRDEN

Åsens säteri förbrukade årligen 110 m3 olja på sin spannmålstork.
Men det var då.

Hela anläggningen konverterades från olja till fastbränsle och istället för olja började gården driva torken med ved i längder upp till hela 4 meter. Idag är oljebehovet noll. Dessutom har den nya anläggningen fört med sig att grishuset värms upp av samma källa och behovet av eltillskott under vintersäsongen är helt borta. Via ett kulvertsystem värmer den nya anläggningen även upp säteriets verkstad och de båda boningshusen på gården, som får både värme och varmvatten härifrån. Besparingarna har blivit stora, inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt och ifråga om manuell arbetsinsats. Pannan behöver bara eldas ett par gånger i veckan vintertid!

Veosol servar de flesta fabrikat av pannor, stokers och brännare. HDG-Bavaria, Faust, Ariterm och Janfire för att nämna några. Veosol utför även temperaturmätningar och utfärdar intyg för kadaverförbränning i gårdspannor. Läs mer