Follow Us On

Pellets ersätter olja för att värma bussar i Tierp

Med byte till pelletsvärme ersätts 80 kubikmeter olja per år. Energibehovet minskar också betydligt eftersom den moderna pannan har en hög verkningsgrad.

Fredrik Zetterlund, vd för Veosol har levererar den nya värmecentralen till Mats Flood, vd för MF Produktion.
Fredrik Zetterlund, vd för Veosol har levererar den nya värmecentralen till Mats Flood, vd för MF Produktion.

Investeringen i den nya pannan på 300 kW är drygt två miljoner kronor. En ansökan till Klimatklivet resulterade i ett bidrag på 55 procent av investeringen. Värmen används för att värma upp en industrilokal, en tvätthall för bussar samt en uppställningsplats för 30 bussar.

Med en snabbkoppling under motorhuven ansluts elkabel och vattenledningar.
Med en snabbkoppling under motorhuven ansluts elkabel och vattenledningar.

Varmhållning

Det är Nobina som hyr tvätthall och uppställningsplatser för 30 bussar på Industrigatan i Tierp. Vid en ramp står bussarna uppställda under nätterna för att ladda batterierna och hålla värmen. Det ska vara minst fem grader varmt på förarplatsen enligt arbetsmiljökrav. Även passagerarna kräver att det ska vara varmt i bussen.

Bussrampen med plats för 30 bussar. Bussarna värms med förnybar energi.
Bussrampen med plats för 30 bussar. Bussarna värms med förnybar energi.

Ekonomin drivkraft

Värmen till bussarna och tvätthallen kommer från en värmecentral som ligger i en industrilokal som ägs av verkstadsföretaget MF Produktion. Det är ägaren Mats Floods intresse som har drivit på investeringarna för att förbättra fastighetens energieffektivitet.

Det är framförallt ekonomin som är motivation till investeringar för att minska energianvändningen. Det gäller investeringar i bättre uppvärmning, ventilation, belysning, isolering, fönster. Det känns helt rätt att slippa oljan och våra kunder uppskattar också att vi använder förnybar energi och har ett effektivt energisystem, säger Mats Flood till Bioenergi.

Energikartläggning

– Det började med att ÅF genomförde en energikartläggning för hela verksamheten. En av åtgärderna blev att byta två gamla oljepannor från 1970 till något mer kostnadseffektivt och klimatsmart. ÅF tog fram ett upphandlingsunderlag och bjöd in ett antal tänkbara leverantörer, berättar Mats Larsson på MF Produktion.

Utvärdering av alternativ

Bland de alternativ som utvärderades fanns fjärrvärme, bergvärme och flispanna. Bergvärme klarade inte att leverera tillräckligt hög temperatur för att värma bussarna. Flislösningen ansågs kräva för mycket arbete.

Vi ville ha en lösning som var så underhållsfri och självgående som möjligt. Pellets blev förstavalet och ÅF tog in offerter från fyra, fem företag och uppdraget föll på Veosol i Örebro, säger Mats Larsson.

Låga stofthalter

Pannan från HDG Bavaria har en så effektiv förbränning och styrning att det inte behövs någon ytterligare rening av rökgaserna. Förbränningen sker på ett rörligt roster i ena delen av pannan, i den andra delen finns konvektionsdelen. Pannan klarar den tyska normen för utsläpp utan behov av cyklonrening. I tester för pannmodellen ligger stofthalten så lågt som mellan 12–14 mg stoft per nomalkubikmeter vid 10 procent O2.

Pannan har automatsotning, automatisk askutmatning och tändning samt lambdastyrning av förbränningen. Eftersom pannan är under 500 kW, finns det ingen norm som kräver daglig tillsyn.

Start i december

De gamla oljepannorna använde 80 kubikmeter olja per år. Eftersom den nya pannan har en högre verkningsgrad, cirka 92 procent jämfört med 75–80 procent för oljepannorna, kommer energibehovet att minska betydligt. Driftstarten är planerad till andra halvan i december.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2016