Follow Us On

By

admin
Från och med 3 okt 2016 så finns vi i nya lokaler på Aspholmen. Du hittar oss på Boställsvägen 4, 702 27 ÖREBRO, varmt välkommen!
Read More
Veosol ställer ut HDG-pannor på Brunnby Fältdagar tillsammans med IWT vattenrening. Välkommen till oss i monter 94.
Read More
Total effekt 21,84 kWp fördelat på 84 moduler om 260 W per modul. Anläggningen förväntas producera lite drygt 20 000 kWh per år. Modulerna och växelriktare är tillverkade i Österrike och montagesystemet i Tyskland. Således är som vanligt allt ingående material från Europa och all arbetskraft från Sverige. Klicka här för att se anläggningen live
Read More
Alla som uppfyller kraven för ROT-avdrag och äger sitt eget boende kan fortfarande få upp till 50’000 kronor i ROT-avdrag per person och år men procentsatsen är sänkt från 50% av arbetskostnaden till 30%.Skattereduktionen som utgår gäller endast arbetskostnad och inte materialet som åtgår. För att förenkla har skatteverket tagit fram fördelaktiga schabloner för installation...
Read More
      Borgeby fältdagar 24-25 juni Veosol kommer att finnas på plats i Borgeby. Du hittar oss i monter G56. För mer information om mässan och hur Du hittar dit klicka på länken: http://www.borgebyfaltdagar.se/
Read More
Thomas Holst går i pension och Veosol axlar ansvaret som servicepartner på Sparlågans gamla region. Du som befintlig Sparlågan kund har möjlighet att teckna underhållsavtal till rabatterat pris, kontakta oss på info@veosol.se eller 019-28 03 50 för mer information.
Read More
Skattesubventionerna dras åt och det innebär att eldningsoljan blir 928 kr dyrare per kubikmeter för producerande industrier och andra företag med skattesubvention på eldningsolja. Sänkningen av subventionen gäller från och med årsskiftet 2014/2015.
Read More
1 2