Follow Us On

Ännu en solcellsanläggning driftsatt!

Total effekt 21,84 kWp fördelat på 84 moduler om 260 W per modul.

Anläggningen förväntas producera lite drygt 20 000 kWh per år.

Modulerna och växelriktare är tillverkade i Österrike och montagesystemet i Tyskland.

Således är som vanligt allt ingående material från Europa och all arbetskraft från Sverige.

Klicka här för att se anläggningen live