Follow Us On

Day

januari 3, 2015
Skattesubventionerna dras åt och det innebär att eldningsoljan blir 928 kr dyrare per kubikmeter för producerande industrier och andra företag med skattesubvention på eldningsolja. Sänkningen av subventionen gäller från och med årsskiftet 2014/2015.
Read More